Nutri-score hinkelspel

download print

Hinkelspel Nutri-Score

Benodigdheden:

 • Stoepkrijt in de vijf kleuren van het Nutri-Score logo
 • Vijf afbeeldingen van producten (1 product per kleur/letter uit het Nutri-Score label)
 • 5 hinkelblokjes in hout (12 cm x 9 cm) van 2 cm dik
 • Lijm

Werkwijze

Hinkelspel_354x354 Uitknippen_354x354 

Teken op de speelplaats een hinkelbord in de kleuren van de Nutri-Score.

TIP: Je kan hier extra velden toevoegen, 2 velden naast elkaar plaatsen of een veld in 2 splitsen.

Kies per kleur uit het Nutri-Score label een afbeelding van een product dat overeenkomt met die Nutri-Score.

TIP: Je kan hier ook lege verpakkingen voor gebruiken.

 Opkleven_354x354  

Kleef de productafbeelding op de houten blokjes.

 

SPELREGELS

 • Leg de houten blokjes met de afbeelding naar beneden en laat elk kind eentje nemen.
 • De groep moet nu overleggen welke Nutri-Score bij elk blokje/afbeelding hoort.
 • Het eerste kind werpt zijn blokje in het kleurvak met de letter die overeenkomt met zijn afbeelding en springt dan op één been in het spel van vak naar vak.
  Je beurt is over wanneer je blokje niet in het juiste kleurvak valt. De volgende speler is dan aan de beurt. Nadien mag je nogmaals proberen.
 • Elk vak krijgt één voet. Met welke voet je begint mag je zelf bepalen. Je kunt niet meer dan één voet tegelijk op de grond hebben, tenzij er twee vakken naast elkaar liggen. In dat geval moet je beide voeten gezamenlijk neerzetten (een in elk vak). Houd je voeten altijd binnen het juiste vak (of vakken); als je op een lijn stapt, op het verkeerde vak springt, of buiten het vak stapt, is je beurt voorbij.
 • Als je bij het laatste vak komt, draai je om (blijf op één voet staan) en hinkel je terug in omgekeerde volgorde. Als je op het vak bent vlak voor het vak met het blokje, buk je (nog steeds op één been!) en raap je het op. Spring dan over dat vak en maak het hinkelspel af.
 • De volgende speler is nu aan de beurt.
 • Het spel eindigt wanneer de vijf spelers het hinkelspel hebben afgewerkt.