Website Disclaimer + Privacy 

Deze website is eigendom van Mission to Mars bv, Pluyseghemstraat 69, 2550 Kontich
Telefoon: 03 443 72 20
E-mail: info (@) m2m.agency
Ondernemingsnummer: BTW BE 0874.201.117 
(verder als Misson to Mars of 'wij' benoemd) 

 

Disclaimer 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mission to Mars bv of rechthoudende derden. 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mission to Mars bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Mission to Mars kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Mission to Mars geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Mission to Mars kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Mission to Mars verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid 

1.       Algemeen 

Uw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens steeds uw rechten te waarborgen. Onderstaand privacybeleid informeert u hoe wij uw eventuele persoonsgegevens verzamelen en beheren. 

Het gebruik van 'cookies'. 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. 

Wanneer u deze site bezoekt zonder in te loggen, kan u onze 'functionele cookies' aanvaarden. Deze zorgen ervoor dat de site optimaler voor u functioneert, zoals bijvoorbeeld voor de taalinstelling die u heeft geselecteerd. 

Indien u als geregistreerde gebruiker onze informatie wil raadplegen na inloggen, dient u bij registratie aan te duiden dat u kennis genomen heeft van deze verklaring. Hierdoor aanvaardt u ook dat 'niet functionele cookies' worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies zijn louter bedoeld voor statistische doeleinden. Ze geven ons een beeld van de pagina's van de website die u bezoekt, waar uw computer is gelokaliseerd ed. 

2.       Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen en verwerken? 

Mission to Mars biedt u toegang tot speciaal ontwikkelde online omgevingen zoals Cooking Class waar u toegang krijgt tot didactisch ondersteunend materiaal. De gegevens die in dit kader verwerkt worden zijn de gegevens die u bij het aanmaken van uw profiel hebt ingegeven. Deze bevatten onder andere uw naam, taalvoorkeur, adres, een geldig emailadres en eventueel ook de school of organisatie, waar u aan verbonden bent. 

Technische  gegevens en surfgedrag

Wij registereren bij uw bezoek aan Cooking Class technische gegevens zoals uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website/app die u heeft doorverwezen, uw surfgedrag, de door u gebruikte functionaliteiten en de datum en tijd van uw bezoek.

3.       Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Versturen van communicatie

Om u praktische informatie toe te sturen, zoals een bevestiging van uw toegang tot onze online omgeving of om u op de hoogte te houden over onze projecten, versturen wij u via email of via post berichten. Concreet kan dit gaan om projecten waar u gratis lesmateriaal kan terugvinden of sporadisch (maximaal 6 x per jaar) aanbiedingen voor producten of diensten die u kan gebruiken of inzetten in een onderwijsomgeving.

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, die u op ieder ogenblik kan intrekken. Meer informatie hierover kan u vinden onder punt 8 van deze verklaring. 

4.       Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Het is mogelijk dat wij door een bevoegde autoriteit verzocht en/of wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens mee te delen.

5.       Waar bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven, opslaan of op een andere manier laten verwerken in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien wij zouden samenwerken met een partner buiten de EER, zullen wij passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens minstens zo goed beschermd worden als binnen de EER.

6.       Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld in overeenstemming met artikel 3. Wij hanteren hierbij de basisregel dat wij uw persoonlijke gegevens, voor zover u bent geregistreerd, niet meer zullen bijhouden indien u 4 jaar lang onze online omgeving(en) niet heeft bezocht.

7.       Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren en verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens op servers die zich in gecontroleerde omgevingen bevinden en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging. 

8.       Wat zijn uw rechten als gebruiker? 

Onder de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens heeft u verschillende rechten die u kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij bieden u hieronder een overzicht van de rechten: 

U heeft het recht om te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken en hier desgevallend een kopie van te vragen of deze gegevens te laten corrigeren, te laten overdragen of verwijderen. 

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing door de uitschrijfknop aan te klikken die zich in elke marketingmail bevindt. Hierdoor zal mogelijkerwijze ook het aanbod van informatie die wij u ter beschikking stellen beperkt worden. Voor direct marketing die u via de traditionele post wordt doorgestuurd kan u zich uitschrijven door ons te contacteren via de onderstaande contactgegevens  van deze Privacyverklaring. 

U heeft het recht om ons te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken. 

U kunt deze rechten uitoefenen door zelf de instellingen van uw account aan te passen of ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. 

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht. 

9.       Hoe kunt u uw profiel verwijderen 

Indien u uw account wenst te verwijderen, kan u een email met deze vraag sturen naar info (@) m2m.agency

10.   Hoe kunt u ons bereiken? 

Indien u verder nog vragen heeft of ons wenst te contacteren in het kader van deze Privacyverklaring, kan u ons team bereiken op: 

Mission to Mars 
Pluyseghemstraat 69
2550 Kontich
Tel: +32 3 443 72 20
info (@) m2m.agency

11.   Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen in de mate dat wij dit nodig achten en naarmate onze online didactische platformen groeien en evolueren. Hoewel we ons best doen om updates onder uw aandacht te brengen, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke updates bij te houden. Uw voortgezette deelname aan één van onze online platformen houdt een erkenning in van alle wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 06/08/2021